Missie en visie

Missie en visie

Missie

‘Mensen ondersteunen door het aanbieden van inspirerende, veilige en kwalitatief goede woonbegeleiding en dagbesteding, zodat zij een zo volwaardig en prettig mogelijk leven kunnen leiden’.

Visie

Het is onze visie om het leven van onze doelgroep zo volwaardig en prettig mogelijk te maken. Maar hoe kunnen we dit nou bereiken?

Thema’s als eigen regie en zeggenschap, kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen en het centraal stellen van individuele wensen en behoeften zijn bij ons vanzelfsprekend.

Voor iedereen geldt dat het prettig is om je goed te voelen en het gevoel te hebben dat je in staat bent om met uitdagingen om te kunnen gaan. Competentiegericht werken en daarbij kijken naar kansen en niet naar beperkingen is daarom een belangrijke speerpunt van onze zorgverlening. In de dagelijkse praktijk laten wij dit zien door samen met jou te kijken naar wat jij zelf kan en je mogelijkheden en vaardigheden te versterken en te vergroten.

Het centraal stellen van jouw wensen en behoeften en de regie houden op jouw eigen leven is ook een belangrijk speerpunt van onze zorg. Wat kan en wil jij zelf en op welke manier kunnen wij daarbij ondersteuning bieden. Wel vinden wij het belangrijk om eerlijk te zijn over wat wel en niet haalbaar is.

Gaafwerk is een kleinschalige organisatie. We zijn laagdrempelig, werken met korte lijntjes en zijn makkelijk bereikbaar. We zoeken de verbinding en samenwerking met elke cliënt en maken samen afspraken. We trekken samen op en werken samen met jou aan je doelen. We doen dit met een betrokken, goed opgeleid en ervaren team.

Kernwaarden

Duurzaamheid

Gaafwerk vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp en draagt bij aan een duurzame wereld. Zo beperken we de reistijd van medewerkers door na te denken over logische en korte routes. Daarnaast bieden wij medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van elektrische fietsen om cliënten te bezoeken.
Verder hebben wij op alle locaties voorzieningen gemaakt om goed afval te kunnen scheiden. Ook brengen wij niet gebruikte medicatie terug naar de apotheek. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan het recyclen van afval en een beter milieu.