Medezeggenschap

Cliëntenraad

Sinds 2017 heeft Gaafwerk een cliëntenraad. De leden van onze cliëntenraad behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en houden toezicht op de kwaliteit van onze dienstverlening. Zij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Gaafwerk.

De cliëntenraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen om te vergaderen over zaken die leven onder de cliënten. Doordat de leden zelf gebruik maken van dagbesteding en/of woonbegeleiding door Gaafwerk weten zij wat er speelt bij medecliënten. Je kunt de Gaafwerk cliëntenraad per e-mail bereiken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Gaafwerk vindt de meningen van haar cliënten belangrijk! Daarom voeren wij eens per drie jaar een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit. Wij hebben gekozen voor het cliënttevredenheidsonderzoek van Ipso Facto. Dit tevredenheidsonderzoek voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Naar aanleiding van de resultaten wordt er gekeken naar eventuele verbetermogelijkheden.