Klachten

Klachtenregeling Gaafwerk 2024

Klacht indienen bij Gaafwerk

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, blijf er dan niet mee rondlopen maar laat het ons zo snel mogelijk weten! We zullen dan ons uiterste best doen om de klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Het beste is om eerst te gaan praten met de persoon over wie je niet tevreden bent. Of die betrokken is bij de situatie waarover je niet tevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld een begeleider zijn of de directie. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen. Of is het lastig samen een oplossing te vinden, dan kunnen de volgende mensen jou helpen:

Klacht indienen bij een onafhankelijke instantie

Heb je een klacht die je liever niet bij een medewerker van Gaafwerk meldt of ben je ontevreden over de door Gaafwerk geboden oplossing voor je klacht, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van KlachtenPortaal Zorg. De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht en brengt vervolgens advies uit aan Gaafwerk over de wijze waarop de klacht opgelost moet worden.

Zo kom je in contact met de klachtenfunctionaris van KlachtenPortaal Zorg:

Ben je ontevreden over het advies van de klachtenfunctionaris van KlachtenPortaal Zorg dan is er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie KPZ. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend voor alle partijen.

Zo kom je in contact met de Geschillencommissie: